Van palliatieve zorg naar écht effect?

18 Jul 2022

Van palliatieve zorg naar écht effect?

Psychiaters staan met hun rug tegen de muur als het aankomt op het behandelen van patiënten met psychiatrische problemen. De medicatie die zij tot hun beschikking hebben verminderen de symptomen, maar pakken niet de oorzaak van het probleem aan. 

Reguliere behandeling

Een nieuwe patiënt die net gediagnosticeerd is met PTSS krijgt eerst psycho educatie aangeboden. Tijdens deze sessies leert de patiënt wat zijn psychische stoornis inhoudt en krijgt hij adviezen. Ook leert de patiënt hier wat bij zijn stoornis hoort qua bijkomende problematiek. Zo zijn slaapproblemen bijvoorbeeld een veelvoorkomend gevolg van een depressie. Daarnaast wordt de patiënt aangeleerd hoe hij met zijn klachten kan omgaan. Niet alleen mentaal, maar ook in de praktijk. 

 

Vervolgens kan er een behandeling worden ingezet, zoals EMDR of exposure therapie. In beide gevallen gaat de patiënt terug naar het trauma, herbeleeft deze het weer en kan het zo een plek geven. Deze behandelingen worden vaak aangevuld met medicatie. De meest voorkomende medicatie is antidepressiva. 

Behandeling resistent

Hoewel bovenstaande behandeling effect heeft op een groot deel van de mensen met psychiatrische problemen, is een deel ook behandeling resistent. Zij ervaren geen aantoonbaar effect van de behandeling. Er is geen, tot weinig symptoomvermindering en zij blijven met hun problemen zitten. Na 100 jaar moderne psychiatrie is er dus nog steeds geen oplossing die alle psychiatrische patiënten helpt. 

 Alternatief mogelijk?

Sinds kort gloort er hoop aan de horizon voor de psychiatrie. Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met MDMA als medicatie bij zware psychiatrische problemen. De werkzame stoffen in MDMA zorgen ervoor dat patiënten open gaan staan voor emotionele ervaringen. Daarnaast worden angsten beter gereguleerd, waardoor patiënten beter om kunnen gaan met de spanning die zij voelen tijdens een behandeling. MDMA lijkt dus veelbelovend, maar heeft nog steeds veel bijwerkingen en neveneffecten waardoor deze drug niet voor iedereen in te zetten is. 

Nieuwe optie?

Hoewel de resultaten nog nooit zo positief geweest zijn als bij MDMA, is er dus wel vraag naar een alternatieve optie. Een nieuw medicijn waarbij de bijwerkingen weggenomen zijn en de werkbare stoffen nog sneller effectief zijn. Wellicht is research chemical 6 APB een goed alternatief. 6 APB lijkt qua werkzame stoffen op MDMA, maar is ontwikkeld om de neurotoxiciteit van MDMA te voorkomen. Of dit daadwerkelijk gelukt is, is nog niet bekend. Maar het is dus zeker de moeite waard om verder te onderzoeken, omdat het psychiaters de kans biedt om eindelijk een effectieve behandeling te bieden bij psychiatrische klachten. Waardoor zij van palliatieve zorg naar effectieve zorg kunnen, zonder nare bijwerkingen.