Research Chemicals: wat zegt de wet?

28 May 2024

Research Chemicals: wat zegt de wet?

Research Chemicals, ook wel designer drugs genoemd, bevatten zowel illegale als legale stoffen. De stoffen in deze chemicaliën zijn veelal nog onvoldoende onderzocht en mogen daarom niet legaal worden gebruikt. Wel mogen ze worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Zo spelen research chemicals bijvoorbeeld een belangrijke rol in de medische wereld. Wetenschappers kunnen aanpassingen verrichten om bijvoorbeeld geneesmiddelen te produceren. Voordat de chemicaliën hier daadwerkelijk voor kunnen worden ingezet, moet eerst zeker zijn welke dosering veilig is en wat de effecten hiervan zijn. Dit is dan ook een tijdrovend proces en het kan dus lang duren voordat bepaalde stoffen veilig bevonden kunnen worden. 

De risico’s van research chemicals zijn vaak niet bekend. Dit is waarom de meeste mensen hier (gelukkig) geen gebruik van maken. Zelfs niet mensen die af en toe wel legale drugs gebruiken. Het risico is simpelweg te groot omdat er nog weinig over bekend is. Het gevaar voor de gezondheid is erg groot. Daarom benadrukken we nog een keer dat research chemicals uitsluitend gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek. 

Er zijn verschillende populaire research chemicals waar door de jaren heen veel onderzoek naar is gedaan. Goede voorbeelden zijn benzo fury, Methoxetamine, 3-MMC en 4F-Ritalin. Wil je Ritalin kopen (of één van de andere research chemicals) voor wetenschappelijke doeleinden? Dan kun je op verschillende plekken terecht. 

Wat staat er in de wet beschreven?

Maar wat staat er in de wet beschreven over het gebruik van research chemicals? Het gebruik is sowieso niet toegestaan. Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de effecten en het middel kan dus nooit veilig worden gebruikt. Daarom mogen deze stoffen ook niet worden verkocht voor recreatieve doeleinden of als zelfmedicatie. 

Research Chemicals vallen nu echter nog onder de Warenwet. De stoffen mogen dus wel verkocht worden als ze niet voor consumptie worden verkocht. Daarom beschikken alle chemicaliën over een duidelijke waarschuwing en bijsluiter. De risico’s worden hierbij nogmaals onderstreept. De chemicaliën mogen enkel gebruikt worden om bijvoorbeeld mee te experimenteren of onderzoekjes te verrichten. 

Hoewel er veel tegengeluiden zijn en sommige mensen van mening zijn dat er een algeheel verbod moet komen, zodat research chemicals volledig illegaal worden bevonden, is dit vandaag de dag nog niet aan de orde. Bovendien kunnen we hier ook een potentieel risico bij plaatsen. De mensen die deze stoffen nu - ondanks alle risico’s - toch gebruiken, kunnen dan er nog moeilijker aan komen. Hierdoor kunnen juist meer illegale handels ontstaan en kan er ook niet meer toegezien worden op de veiligheid. 

De toekomst 

Naar verwachting zullen er in de toekomst alleen maar meer research chemicals komen. Daarnaast zullen ze een steeds grotere rol spelen in het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. De hoop bestaat dan ook dat de medische wereld over enkele jaren over nog betere middelen beschikt om veelvoorkomende ziektes en (psychische) klachten te behandelen en/of te verminderen.